برچسب: انواع مبرد در سیستم چیلر

انواع مبرد در سیستم چیلر

مبرد چیست؟ مبرد یک ترکیب شیمیایی است که در سیستم تهویه مطبوع استفاده ...