برچسب: اکونومایزر

اکونومایزر چیلر چیست؟

اکونومایزر چیلر چیست؟ اکونورمایزر Economizer، در چیلرهای صنعتی، به منظور افزایش بازدهی و ...