برچسب: فشار بالا چیلر

فشار در سیستم تبرید

  به صورت کلی در سیستم تبرید دو تا فشار داریم : فشار ...