برچسب: چیلر تراکمی آب خنک

برج خنک کننده

برج خنک کننده چیست؟ سوالی که در ادامه به آن پاسخ خواهیم ...

مصرف برق چیلر

مصرف برق در انواع چیلرها امروزه یکی از چالش های مهم کارفرمایان یا ...

کندانسور های میکروچنل

یکی از اجزای اصلی چیلر های تراکمی هوا خنک کندانسور یا کاندنسر ...

چیلر تراکمی آب خنک

چیلر تراکمی آب خنک یکی از انواع چیلرهای تراکمی است که به ...