برچسب: چیلر مسکونی

کمپرسور

کمپرسور یکی از 4 جزء اصلی در چیلر است که گاز مبرد ...

چیلر تراکمی آب خنک چیست؟ معرفی انواع کاربرد و مشخصات فنی آن

چیلر تراکمی آب خنک چیست؟ معرفی انواع کاربرد و مشخصات فنی آن یکی ...