برچسب: چیلر مسکونی

کمپرسور

کمپرسور یکی از 4 جزء اصلی در چیلر است که گاز مبرد ...

چیلر تراکمی آب خنک

چیلر تراکمی آب خنک یکی از انواع چیلرهای تراکمی است که به ...