برچسب: کندانسور یخچال

کندانسور

کندانسور بین کمپرسور و شیر انبساط قرار دارد. بخار داغ و فشار ...

کمپرسور

کمپرسور یکی از 4 جزء اصلی در چیلر است که گاز مبرد ...

ظرفیت چیلر

ظرفیت چیلر به چه معناست؟ ظرفیت اسمی چیلر چه مفهومی دارد و ...

کندانسور های میکروچنل

یکی از اجزای اصلی چیلر های تراکمی هوا خنک کندانسور یا کاندنسر ...