برچسب: کندانسور یخچال

کندانسور

کندانسور بین کمپرسور و شیر انبساط قرار دارد. بخار داغ و فشار ...

کمپرسور

کمپرسور یکی از 4 جزء اصلی در چیلر است که گاز مبرد ...

ظرفیت چیلر

همه چیز درباره نحوه محاسبه ظرفیت چیلر همراه با فرمول چیلر های صنعتی ...

کندانسور های میکروچنل

یکی از اجزای اصلی چیلر های تراکمی هوا خنک کندانسور یا کاندنسر ...