دسته‌بندی: ویدیوکست ها

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران سال 1400

نمایشگاه تاسیسات 1400 تهران به عنوان مهمترین رویداد تاسیساتی کشور مهر ماه ...

اولین مبدل حرارتی میکرو­کانال بهینه شده برای مبردهای کم چگالی در جهان

دانفوس طیف مبدل­های حرارتی میکروکانال متداول خود را با مدل جدیدی توسعه ...