همه پروژه ها

چیلمن تجربه‌ای نوین از ایده تا محصول

ظرفیت اسمی (نامی) و واقعی چیلر چیست و

یکی از مهمترین سوالاتی که قبل از انتخاب یک چیلر برای کاربردی ...

معرفی و مقایسه ۳ نوع پر کاربرد از انواع

تاسیسات سرمایشی در واقع تاسیسات مرکزی سرمایشی هستند که در مکان هایی ...

آیس بانک – طراحی و ساخت آیس بانک – قیمت آیس بانک Ice Bank

بسیاری از تاسیسات سرمایشی در طول شبانه روز فقط ساعات محدودی را ...

چیلر تراکمی چیست و چه تفاوتی با سایر چیلرها دارد؟!

چیلر از مجموعه‌ای از اجزای اواپراتور، کندانسور، شیر انبساط، فن ها، پمپ ...

آیس بانک – طراحی و ساخت آیس بانک – قیمت آیس بانک Ice Bank

بسیاری از تاسیسات سرمایشی در طول شبانه روز فقط ساعات محدودی را ...

ظرفیت اسمی (نامی) و واقعی چیلر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

یکی از مهمترین سوالاتی که قبل از انتخاب یک چیلر برای کاربردی ...

معرفی و مقایسه ۳ نوع پر کاربرد از انواع تاسیسات سرمایشی ساختمان

تاسیسات سرمایشی در واقع تاسیسات مرکزی سرمایشی هستند که در مکان هایی ...

چیلر تراکمی چیست و چه تفاوتی با سایر چیلرها دارد؟!

چیلر از مجموعه‌ای از اجزای اواپراتور، کندانسور، شیر انبساط، فن ها، پمپ ...

معرفی و مقایسه ۳ نوع پر کاربرد از انواع تاسیسات سرمایشی ساختمان

تاسیسات سرمایشی در واقع تاسیسات مرکزی سرمایشی هستند که در مکان هایی ...