آیس بانک – طراحی و ساخت آیس بانک – قیمت آیس بانک Ice Bank

بسیاری از تاسیسات سرمایشی در طول شبانه روز فقط ساعات محدودی را مشغول کار هستند و در آن ساعات محدود میزان مصرف انرژی سرمائی بسیار زیاد است.

دراین مورد میتوان صنایع عظیم پاستوریزاسیون شیر و کارخانجات تولید نوشابه و کارخانجات تولید مواد اولیه دارو را نام برد.

آیا باید سیستم تبرید بزرگی نصب کرد که در طول شبانه روز بیکار بوده و فقط در آن ساعات محدود کار نماید؟؟

از آن گذشته تعرفه های مصرف برق در ساعات روز بالاتر از ساعات شب است، پس چه باید کرد؟

با شکوه ترین پاسخ این مسائل واحدهای ذخیره انرژی سرمائی یا ” Ice Bank ” میباشد که با ذخیره کردن انرژی و ظرفیت سرمائی در ساعات تعطیلی تاسیسات که تعرفه برق کمتر است اجازه می دهد که سیستم تبریدی کوچکتر و بسیار کم هزینه تری داشته باشیم.

این امتیاز عالی باعث میشود که مصرف Ice Bank مدام گسترش یافته و پیوسته زمینه های کاربردی جدیدی بیابد.

معرفی و مقایسه ۳ نوع پر کاربرد از انواع
چیلر تراکمی چیست و چه تفاوتی با سایر چیلرها دارد؟!