فشار در سیستم تبرید

به صورت کلی در سیستم تبرید دو نوع فشار وجود دارد: فشار بالا و فشار پایین در این مقاله قصد داریم محل این فشار ها را به تفکیک بررسی کرده و با نحوه ی سنجش این فشار ها در سیستم تبرید آشنا شویم.

فشار در سیستم تبرید

فهرست مطالب

 

به صورت کلی در سیستم تبرید دو تا فشار داریم : فشار بالا و فشار پایین
و اما محل این فشار ها در سیستم تبرید کجا هستند ؟؟

تعریف فشار بالا و پایین

فشار بالا که اصطلاحاً به آن high pressure میگویند؛ از بعد کمپرسور تا سر شیر انبساط قراردارد و فشار پایین که اصطلاحاً به آن  low pressure میگویند، از بعد شیر انبساط تا قبل کمپرسور است.

محل فشار ها در سیستم تبرید

چیلر از سیستم تبرید مکانیکی “فشرده سازی بخار” استفاده می کند که از طریق دستگاهی به نام اواپراتور به سیستم آب فرآیند متصل می شود. مبرد از طریق اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و دستگاه انبساط چیلر به گردش در می آید.

یک فرآیند ترمودینامیکی در هر کدام از اجزای فوقانی چیلر اتفاق می افتد. اواپراتور به عنوان مبدل حرارتی عمل می کند به طوری که گرمای گرفته شده به مبرد منتقل می شود، مبرد تبخیر می شود و از مایع کم فشار به بخار کم فشار تبدیل می شود.

ماده مبرد از اواپراتور خارج میشود و اطمینان حاصل می شود که فشار موجود در اواپراتور به اندازه کافی کم است تا گرما را با سرعت صحیح جذب کند. کمپرسور فشار را در بخار مبرد خروجی افزایش می دهد تا اطمینان حاصل شود که دمای آن به اندازه کافی بالا است تا هنگام رسیدن به کندانسور، گرما  آزاد کند. مبرد به حالت مایع از کندانسور برمی گردد. گرمای نهان داده شده با تغییر مبرد از بخار به مایع، توسط محیط خنک کننده که آب یا هوا است از محیط دور می شود.

“حتما میدانید در چیلر چه تغییر فازهایی داریم، یکی تبدیل گاز به مایع است که به آن میعان یا تقطیر میگوییم و دیگری تبدیل مایع به گاز است که به آن تبخیر میگوییم.”


نکته:  تمامی این تغییر فازها در دما و فشار ثابت صورت میگیرند یعنی به عنوان مثال اگر گاز قبل کندانسور فشار 20 بار را داشته باشد، بعد از کندانسور هم فشار 20 بار را دارد و تغییر فشار نداریم. فقط از گاز به مایع تغییر فاز پیدا کرده است.
پس مایعی که از کندانسور خارج میشود ، فشار آن بالا است زیرا همان فشار گاز قبل کندانسور را دارد و باید فشار مایع را کم کنیم اما چگونه امکان پذیراست؟

از طریق کاهش مقطع، یک شیر بعد از مایع پر فشار میگذاریم که فشار را کاهش میدهد و در نتیجه دمای جوش هم کم میشود. بعد از شیر انبساط ما مخلوطی از گاز و مایع را داریم.

قانون فشار ها در سیستم تبرید

پس یکبار دیگر قانون فشار را مرور میکنیم :

  • در اواپراتور عمل تبخیر  با فشار ثابت انجام میشود وفقط فاز مایع میشه گاز
  • در کندانسور عمل تقطیر با فشار ثابت انجام میشود و فقط فاز گاز میشه مایع

وظیفه کمپرسور و شیر انبساط در سیستم تبرید

کمپرسور گاز مبرد را در مدار جریان میدهد و فشار گاز مبرد را افزایش میدهد تا داخل کندانسور در دمای محیط تقطیر شود و یعنی دمای تقطیر گاز را بالا میبرد و شیر انبساط باعث ایجاد افت فشار و در نتیجه افت دما میشود و تنظیم مقدار مبرد ورودی به اواپراتور بر اساس مقدار سوپرهیت را انجام میدهد.

خط مکش یا suction line

لوله ای که از اواپراتور خارج میشود ، شامل گاز است و این گاز توسط کمپرسور مکش میشود و به آن خط مکش یا suction line میگویند.فشار مایع قبل اواپراتور با فشار گاز بعد اواپراتور برابر هستند اما دماهای آن ها معادل نیستند اما هر دوی آن ها دمای نسبتا پایینی دارند.

لوله تخلیه یا discharge

به لوله ای که از کمپرسور خارج میشود، لوله تخلیه یا discharge میگن.داخل این لوله گاز وجود دارد که هم فشارآن بالا رفته است و هم به دمای آن فوق داغ میگوییم.

لوله مایع

به لوله ای که از کندانسور خارج میشود ، لوله مایع میگویند.داخل این لوله مایع هست که هم فشارآن بالاست هم دمای آن نسبتا بالاست.فشار گاز قبل کندانسور با فشار مایع بعد کندانسور برابر هستند اما دماهای آن ها معادل نیستند اما هر دوی آن ها دمای بالایی دارند.

مایع بعد از عبور از شیر انبساط ، به صورت مخلوط مایع و گاز درمی اید که فشار و دمای آن پایین امده است و این مایع وارد لوله های اواپراتور شده و تبخیر میشود.

نکته: در سیستم تبرید باید با دما فکر کنیم نه با فشار. برای ما مهم نیست سیال چیست و چه فشاری دارد.برای ما دماها مهم هستتد.

دمای اواپراتور

دمای ثابتی که در آن دما ، مایع مبرد در فشار ثابت در اواپراتور به جوش میادکه به آن دمای تبخیر evaprating tempمیگوییم.

فشار اواپراتور

فشار اواپراتوریا فشار مکش فشار ثابتی که در آن فشار، مایع مبرد در دمای ثابت در اواپراتور تبخیر میشود. همان low pressure است که کمپرسور دارد مکش میکند و فشار پائین است.

دمای کندانسور

دمای ثابتی که در آن دما ، گاز مبرد در فشار ثابت در کندانسور تقطیر میشود=دمای تقطیر condensing temp

فشار کندانسور یا فشار تخلیه

فشار کندانسور یا فشار تخلیه -فشار ثابتی که در ان فشار، گاز مبرد در دمای ثابت در کندانسور تقطیر میشود.همون high pressure است -فشار بالائه است.
“با فشار بالا ، دمای تقطیر و با فشار پایین ، دمای تقطیر درمی اید”

نحوه سنجش فشار ها

نحوه سنجش فشارها به چه صورت است.

1.فشار سنج را قبل کمپرسور میبندیم -جایی که low پرشر است و مثلا فشار نسبی 2 بار رو نشون میدهد-فرض اینکه جدول هم بر اساس فشار نسبی است، دما رو بر اساس نوع مبرد مثلا r22 میخوانیم و -14 درجه را به عنوان مثال نشان میدهد و این یعنی مبرد داخل اواپراتور در -14 دارد جوش می اید و این دما دمای تبخیر است چون از روی فشار مکش درامده است که میشود te

2.فشار سنج را بعد کمپرسور میبندیم -جایی که high پرشر است و مثلا فشار نسبی 18 بار را نشون میدهد-فرض اینکه جدول هم بر اساس فشار نسبی است ، دما رو بر اساس مبرد مثلا r22 میخوانیم و 48 درجه مثلا درمی اید و این یعنی مبرد داخل کندانسور در 48 دارد تقطیر میشود و این دما دمای تقطیر است چون از روی فشار تخلیه درامده است که میشود tc”

خط مکش چیست؟

لوله ای که از اواپراتور خارج میشود ، شامل گاز است و این گاز توسط کمپرسور مکش میشود و به آن خط مکش یا suction line میگویند.

فشار اواپراتور چیست؟

فشار اواپراتوریا فشار مکش فشار ثابتی که در آن فشار، مایع مبرد در دمای ثابت در اواپراتور تبخیر میشود. همان low pressure است که کمپرسور دارد مکش میکند و فشار پائین است.

ویدیو آموزشی “فشار در سیستم تبرید”

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

011
مطالب مرتبط